MOOSKA talus traditsioonilisel viisil suitsusaunas liha suitsutamise viimist vastavusse Euroopa Liidus kehtivate toiduhügieeni nõuetega on toetanud: Võrumaa Partnerluskogu LEADER

MOOSKA talus traditsioonilisel viisil suitsusaunas liha suitsutamise viimist vastavusse Euroopa Liidus kehtivate toiduhügieeni nõuetega on toetanud: Võrumaa Partnerluskogu LEADER

 Mooska Leader 2014 est logo horisontaal varviline

Võrumaa partnerluskogu Leader on Mooska partner

Aastal 2017 Meede 2: Ettevõtluse meede, alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Projekt: Liha töötlemise abihoone külmköökide ehitamine ja sisustamine

Viitenumber 619217862127

Projekti eesmärk: ehitada ja sisustada liha suitsutamise abihoonesse Toiduseaduse ja EÜ määruse nr 852 ja 853 nõuete kohased liha töötlemise külmköögid, et saada tunnustus ja pääseda turule õigusega turustada saunas suitsutatud liha teisele käitlejale ja edasimüüjale ka rahvusvaheliselt, luua 2 töökohta, säilitada ja edasi kanda oskust suitsusaunas liha suitsutada.

Projekti hetkeseis: ehitame!!!

Täname ja kiidame oma partnerid:

  • Aita Ehitus OÜ
  • Põlva Term OÜ
  • Karaudsepp OÜ
  • Võrumaa Partnerluskogu MTÜ

Aastal 2013-2014 Meede 2: Ettevõtluse meede, alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Projekt: Liha töötlemise abihoone ehitus

Viitenumber 430013866736

Projekti eesmärk: ehitada abihoone traditsioonilisel viisil suitsusaunas suitsutatava liha töötlemiseks vastavalt EL kehtivatele toiduhügieeni nõuetele.

Projekti tulemus: palkhoone ehitatud, vajab sisustamist.

Täname ja kiidame oma partnerid:

  • Ööbiksaare palkmajad OÜ
  • Aita Ehitus OÜ
  • Võrumaa Partnerluskogu MTÜ

Aastal 2012 Meede 2: Ettevõtluse meede, alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Projekt: Suitsusauna ehitus liha suitsutamiseks ja lihatöötlemise hoone projekteerimine

Viitenumber 430012865396

Projekti eesmärk: Suitsutada suitsusaunas liha kooskülas EL kehtivate toiduhügieeni nõuetega. Selleks ehitada suitsusaun (tootmishoone) liha suitsutamiseks ja projekteerida abihoone liha töötlemiseks.

Projekti tulemus: Suitsusaun liha suitsutamiseks valminud, liha suitsutatakse ja müüakse teavitusega eraelamus toidu käitlemisest otse lõpptarbijale. Liha töötlemise abihoone projekteeritud.

Täname ja kiidame oma partnerid:

  • Ööbiksaare palkmajad OÜ
  • Jaan Vene Projektbüroo OÜ
  • Võrumaa Partnerluskogu MTÜ

Tags: Leader, Võrumaa Partnerluskogu, Ööbiksaare palkmajad, Aita ehitus, Jaan Vene Projektibüroo, Liha töötlemine