Igamehe suitsusaun

Traditsiooniliselt on uue sauna ehitamisel eeskuju võetud ikka lähikonna saunadest ja kasutatud kohalike meistrite varasemaid teadmisi. Nõnda ongi kujunenud tänapäevani püsinud ehitustavad, mis piirkonniti erinevad. Tavasid on mõjutanud inimeste suuremad võimalused liikuda ning elukohta vahetada. Uued elanikud toovad kaasa oma teadmised ja oskused, mis kohalikke tavasid mõjutavad.

Julgustan kõiki korrastama vanu väärikaid suitsusaunasid ning proovima nende erispärast mahedat leili. Vana sauna puudumisel soovitan kaaluda uue ehitamist. Tegemist on täiesti jõukohase ettevõitmisega, millest on võimalik saada ülevaade näiteks Andres Ansperi tehtud juhendist suitsusauna ehitamise kohta. Tegemist on Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala üliõpilase lõputööga, mis aitab hinnata ühepere suitsusauna ehitamiseks kuluvat raha, materjale, aega ja oskusi. Eelkõige on juhend mõeldud inimestele, kes soovivad ise endale suitsusauna ehitada, kuid selle abil on võimalik hinnata ka ostetava suitsusauna hinda ja kvaliteeti.

Igamehe suitsusauna-aabitsas on kirjeldatud Lõuna-Eesti suitsusauna erijooni ning kohalikku traditsiooni, sauna ehitamise materjale, ehitusvõtteid, vajalikke oskusi, ajakulu. Antud on ka eelarve, mis aitab ehituseks kuluvat raha ning materjale arvestada. Eelkõige on juhend mõeldud inimestele, kes soovivad ise endale suitsusauna ehitada, kuid selle abil on võimalik ka ostetava suitsusauna hinda ja kvaliteeti hinnata.

A.Ansper-suitsussauna-konstruktsioon

Sauna suurus: 3x5 m, kaheruumiline saun keskmise suurusega Eesti perele.

Vundament: rajatud nurgakividele (nii ehitati saunad veel 19. saj lõpul ja 20. saj algul).

A.Ansperi Lõuna-Eesti suitsusauna plaan.

Seinakonstruktsioon: ümarpalgist (näiteks tahumata okaspuupalgist).

Katusekonstruktsioon: viilkatus, kattematerjaliks laastukate

Keris: lahtise kerisega tellisahi (kaetud maakividega); kerise asend ukse kõrval nurgas, suu ukse poole (alternatiivina traditsioonilisele võib kaaluda vaheseina tellistest ladumist tuleohutuse pärast ning siis võib kerisesuu eeruumi viia - mugavamaks kütmiseks).

Vee soojendamine: kerisele asetatud pajas.

Lava, pingid, õrred: Lava kõrgus maast umbes 1 meeter, lae kõrgus lavast ka umbes meeter või veidi enam. Oluline on jälgida lava asendit kerise suhtes, et ristpalk asuks lava ja kerise vahel. Lõuna-Eestis asub lava leiliruumi tagaseinas (keris ees nurgas ning laes on nende vahel ristpalk).

Tihendus ja soojustusmaterjaliks kasutati traditsiooniliselt sammalt (näiteks harilik palusammal), uuemematel saunadel on kasutatud ka linavilti.

A.Ansper-suitsusauna-joonis

Ideede ja mõtete saamiseks soovitan sirvida raamatut "Mi uma savvusann", mis sisaldab rohkelt pildimaterjali erinevatest suitsusaunadest piirkonniti.Lisaks skeemid nende mõõtudest, lava ning kerise asendist. Raamatu soovi korral kirjuta meile või uuri müügikohti Võru Instituudist.