Rõugu rahvas on ütelnü: "Pääväl käändäs mustõb puul pääle."

Nakkas käänüaig. Rõugu rahvas on ütelnü: "Pääväl käändäs mustõb puul pääle." Sügüsesel käänüaol om päiv ja öö ütetasatsõ.

Kuu luudi eelä. Om jõudsa kasumise aig. Kasvatada soovita ma tasakaalu kohustuisi ja armside inemiisiga oltu ao vahel; tarõh ja väläh olõki vahel; hengeao ja tüüao vahel; tegosa ja puhkamise ao vahel; trenni ja lebo vahel...

Meilgi om vajja aig võtta ja kaia, miä suvõ joosul saanu om ja kuis sügüse hinnäst talvõ vasta valmistada. Üles tulõ käänüpäävä tulla inneb päävä heränemist. Võta kõllanõ ja roheline villanõ lang, hüdsetükk sannast, mõni leeväpala, kruusiga suula ja mõni verev sent, kata pää rätiga ja mine pääväperi tennämä ummi huunit, viljapuid, eläjit, maad, kivve ja tiid, midä müüdä käüt!

Ku kodohoovil tsõõr pääl, sis tii sannaahju tuli ja kõnõla sannakõsõ ja esivanõmbidega (sügüsene käänüaig om esä, esäimä ja esäimä esäga nõvu pidämise aig). Mis mu eloh häste om? Kuis ma saa tuud hääd viil parembas? Kos ma parhilla olõ? Määnest ello ma ellä taha ja elä?

Sügisesed pihlakad

Olõ-õi tähtsä hinnäst kõik aig sundi ja muuta. Tähtsä om meelrahu. Kõik om nii ku om. Tuu olõ-õi hää egas halb. Lihtsalt om nigu om. Kõik om katõ poolõga: hää ni hallos; pümme ni valgõ; miis ni naanõ. Kullõ umma henge!
Sanna ahju võit kodo ümbest panda viit sorti ossaraagõ: pihlakat, tammõ, kuuskõ, lõhmust ja sarapuud.

Pääle lõunõ tii tsõõr pääle umalõ maalõ: tennä põldu ja mõtsa ja nurmi ja suud; puid ja puhmi; vett ja kivve. Süü mõni pihlamari ja kae valmis, kost pääle edimäst külmä kibuvitsamarjo korata saat. Teku-õi pääh plaane midä kõkkõ vajja tetä om ja miä kõik tegemäldä om. Kae kui illos ja võimas om loodus, luudu ja su elo! Võta tuu ilo vasta ja olõ tenolik!
Innemb päävä kaomist mine sanna.

Pääe sanna võtku-õi tuld üles. Anna hindäle aigu pümmega hairnõda ja ruttu vähämbäs jättä! Olõ vaganõ, olõ tenolik!

Tags: võro kiil, käänupäiv