Päiv poisikõnõ käü umma korgõt kaari!

mooska vihategu

Päiv poisikõnõ käü umma korgõt kaari!

Suvinõ lämmi ja kuiv om Võromaal olnu joba mai algusõst pääle a kalendri perrä nakkas suvi nelläpäävä, 21. juunil kell 10:07.
Päiv poisikõnõ om uma kõgõ korgõmbah kaarih 20. juunist kolm üüpäivä 22. juunini 2018. Timahava om käänüaig kasuja kuuga.

Suvõ algust pühitsemi keväjä lõpu sannaga 20. juunil, õdag inne käänupäivä. Suvitsõ käänüao sanna kutsumi uma esä, esäesä ja esäesäesä, et tennädä keväjä iist, esäde tarkusõ, julgusõ ni õnnõ iist. Suvitsõ käänüao sanna kütetäs säitsme erimädse puuga, silmä mõsu vesi tuuas säitsmest lättest ja viht tetäs väeskest kõost. Sannah higistadas vällä keväjäne väiv, iho ja hing saava rõõmsas ja kerges. Pühi! Suvi!

2018 Eda Mooska vihateguKäänüpääväl (21. juuni) heräne võrksalt, innemb päivä. Tuu tähendäs kell 4 hummogu 😊. Võta linnupetet, kae päävä kasomist, tennä loodust ja luujat, mõsõ silmä kastõga. Kõnõla ummi huunidõ, puudõ, kasvõ ja pudulojustega, tennä ja õnnista. Vii kõokõsõ tarõ nukka ja kaitõs panõ siiä-sinnä punast villast langa vai pihlaoss. Päävapääle käü pääväperi tsõõr ümbe ummi maiõ, tennä põldu, nurmõ, mõtsa, maad ja vett. Hoia sannah saadu pühä ja rõõm hengeh. Kõik päävä korgõmbal aol korjatu kasvu ja köüdetü viha omma tervüses, väega! Timahava omma kõo ja tammõ lehe täüs kasunu, linnah lõhmusõ joba häitsese. Vihateo aig om käeh.
Pääväl korja kasvõ, kiigu, tsuklõ, juu lättevett, kallista puid ja ummi kalleid!
Õdagu tii tsillukõnõ tuli kõgõ parembidest puiest orgo, varju.
Kae tuld, mis pääväle toes om. Korja tulõst lämmind ja valgust aasta tõõsõ poolõ pümmes ja külmäs aos. Kõnni ümbre tulõ ja palota vana viha.
Maka kats lühkut üüd väläh, korgõ valgõ taiva all!

Ja sis om viil paar päivä innemb ku Jaanipäävä ja jaanitulõ möll ja trall pääle nakkas!

Viljakat suvvõ!

Mooska talu perenaine Eda

 

 

 

Tags: 2018, suvine pööripäev