Sannaliha edimäne võit

Presidendiprovva Ilvesse Evelin julgusi külh Eesti vabaõhumuusõumi leeväpääväl VeerojaSannan suidsutõdut lihha või edesi müvvä – suidsulihasõbrast Mooska talo pernaanõ Veeroja Eda sai edimädse võidu eurobürokraatia üle.

Lihasuidsutamisõ oppuisi kõrraldaja, kodokandin tettü söögi avvustaja ja turismitalo pidäjä Veeroja Eda tapõï keväjä veterinaar- ja toiduammõtiga, miä es lupa sannan suidsutõdut lihha edesi müvvä ja mõnõl tõsõl turismitalol küläliisile lavva pääle pandmisõs osta.

Continue Reading

Või jummal, külh, mis no saa?

Hädaabinumbril võib võru keelega hätta jääda.
 
Võru mees Jaan (61) jäi 13. juuni varahommikul hätta numbrile 112 helistades ja abi paludes, sest häirekeskuses kõne vastu võtnud dispetšer soovitas tal kõnelda võru keele asemel kirjakeeles.

Continue Reading