MOOSKA talus traditsioonilisel viisil suitsusaunas liha suitsutamise viimist vastavusse Euroopa Liidus kehtivate toiduhügieeni nõuetega on toetanud: Võrumaa Partnerluskogu LEADER

 Mooska Leader 2014 est logo horisontaal varviline

Võrumaa partnerluskogu Leader on Mooska partner
Aastal 2012
Meede 2: Ettevõtluse meede, alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Projekt: Suitsusauna ehitus liha suitsutamiseks ja lihatöötlemise hoone projekteerimine

Projekti eesmärk: Suitsutada suitsusaunas liha kooskülas EL kehtivate toiduhügieeni nõuetega. Selleks ehitada suitsusaun (tootmishoone) liha suitsutamiseks ja projekteerida abihoone liha töötlemiseks.

Projekti tulemus: Suitsusaun liha suitsutamiseks valminud, liha suitsutatakse ja müüakse teavitusega eraelamus toidu käitlemisest otse lõpptarbijale. Liha töötlemise abihoone projekteeritud.

Täname ja kiidame oma partnerid:

  • Ööbiksaare palkmajad OÜ
  • Jaan Vene Projektbüroo OÜ
  • Võrumaa Partnerluskogu MTÜ

Aastal 2012 Meede 2: Ettevõtluse meede, alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine

Projekt: Liha töötlemise abihoone ehitus

Projekti eesmärk: ehitada abihoone traditsioonilisel viisil suitsusaunas suitsutatava liha töötlemiseks vastavalt EL kehtivatele toiduhügieeni nõuetele.

Projekti tulemus: palkhoone ehitatud, vajab sisustamist.

Täname ja kiidame oma partnerid:

  • Ööbiksaare palkmajad OÜ
  • Aita Ehitus OÜ
  • Võrumaa Partnerluskogu MTÜ